Fire in the hole

Even op oudejaarsdag  naar Schieven Anreep om het carbidschieten te bewonderen